Fully Responsive WordPress ThemeEasy to Use

Fully Responsive WordPress Theme

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy” Albert Einstein (1879-1955) – fizyk-teoretyk

Polska tonie w długach

Skoncentrowani na swoim codziennym życiu, rzadko, kiedy zastanawiamy się nad tym, jaka jest sytuacja gospodarcza naszego kraju. Może to i lepiej, bo fakty są takie, że nie prezentuje się ona dobrze. Jak zaznaczają usługi księgowe Warszawa, sytuacji nie polepsza ogłoszenie wyników referendum w sprawie Brexitu (kilka dodatkowych informacji tutaj). Z racji tego, że mamy potężny […]

Czytaj dalej »

Nieumyślne wykroczenie a mandat nałożony przez urząd skarbowy

Zdarzyć się może, że podatnik nieumyślnie dopuszcza się popełnienia czynu, który stanowi wykroczenie skarbowe, za które przyznany został mu mandat skarbowy. W tym przypadku, jak zaznacza biuro świadczące usługi księgowe Warszawa, należy odwołać się nie tylko do zamiaru sprawcy, lecz także do posiadanej przez niego wiedzy.

Czytaj dalej »

Uwaga na nieuczciwe fundacje!

W latach 90’tych powszechnie było wiadomo, że spora część fundacji w naszym kraju tworzyło się nie tylko kierując się najszlachetniejszymi pobudkami. Fundacje tworzony były, aby służyć różnym celom pozastatutowym, a nadrzędnym z nich było przepuszczanie przez nie pieniędzy. Pieniądze te pochodziły nie tylko od szczodrych darczyńców, ale również od tych, którzy dzięki wykonywaniu właśnie takich […]

Czytaj dalej »

Biuro księgowe – biznes dla każdego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba nieposiadająca certyfikatu księgowego może prowadzić działalność w formie biura rachunkowego, pod warunkiem oczywiście, iż co najmniej jedna z zatrudnionych przez nią osób posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli:

Czytaj dalej »

Czy biuro rachunkowe przynosi dobre pieniądze?

W każdym dużym i małym mieście znaleźć można, co najmniej kilka, o ile nie kilkadziesiąt biur księgowych i rachunkowych. Czy fakt ten świadczy o tym, że jest to aż ta dochodowy interes, czy może wynika on bezpośrednio z dużego popytu na tego rodzaju usługi? A może to wypadkowa oby tych elementów?

Czytaj dalej »

Samodzielna księgowość

Żyjemy w interesujących czasach. Zakładanie firmy nigdy nie było prostsze, podobnie jak jej prowadzenie. Można śmiało założyć, iż każde, niewielkie przedsiębiorstwo jest tak właściwie w stanie prosperować w oparciu o pracę dosłownie jedną osobę. A wszystko to w dużej mierze dzięki dostępowi do odpowiedniego oprogramowania.

Czytaj dalej »

Wsparcie ze strony biura rachunkowego

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak wielką i nieopisaną wartość ma czas, jak ważna i cenna jest każda, pojedyncza chwila. Dlatego też tak wiele osób prowadzących własną działalność decyduje się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym. Tym sposobem zrzucają z siebie obowiązek zajmowania się papierkową robotą i mogą w pełni skoncentrować się na swoim biznesie.

Czytaj dalej »

Faktura proforma

Faktura proforma jeszcze do niedawna nastręczała przedsiębiorcom wielu problemów. Nie było, bowiem do końca wiadomo, czy faktura proforma jest traktowana, jako dokument księgowy, czy wręcz przeciwnie. Taki stan rzeczy wywołany został na skutek zmian, wynikających z dyrektywy Rady UE. Zmiany te związane były z brakiem obowiązku umieszczania na fakturze oznaczenia faktura VAT.

Czytaj dalej »

Faktura w kilka sekund

Wystawienie faktur nigdy nie było prostsze. Dysponując stosownym oprogramowaniem jesteśmy w stanie, w kilka dosłownie chwil wystawić fakturę w każdej, dowolnej formie. Faktura Vat, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura proforma? Nic prostszego.

Czytaj dalej »

Współpraca z biurem rachunkowym

Poszukiwanie odpowiedniego biura rachunkowego wiąże się z koniecznością przejrzenia dziesiątek dostępnych ofert i co bardzo istotne biura te, mogą się od siebie różnić zarówno formą jak i procesem księgowania.

Czytaj dalej »

Profesjonalne usługi księgowe

Dobrze prosperujące i nowoczesne biuro rachunkowe w Warszawie powinno być w stanie zaoferować swoim klientom nie tylko sprawne i rzetelne prowadzenie księgowości oraz kwestii kadrowych, takie biuro powinno również oferować kompleksowe doradztwo w zakresie szeroko pojętej księgowości. Dzięki tak skonstruowanej ofercie współpracy, przedsiębiorca ma możliwości skupienia się na kwestiach najistotniejszych, tj. kwestiach związanych z prowadzeniem […]

Czytaj dalej »